Reglement

Regels op Poort van Maastricht

Hieronder treft u een aantal regels aan, die ervoor moeten zorgen dat het voor u en uw medekampeerders een gezellig en prettig verblijf wordt. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het onderstaande even door te lezen.

 • Meldt u bij aankomst en vertrek bij de receptie.
 • Gasten hebben op onze camping alleen toegang, indien zij zich hebben aangemeld bij de receptie en in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. 
 • De kampeerplaatsen zijn afgebakend. U dient uw kampeermiddel 1,5 meter van de paaltjes te plaatsen i.v.m. brandpreventie. Wij verzoeken u om uw kampeermiddel parallel aan de heg te plaatsen en ervoor te zorgen dat uw stroomkabel direct langs de heg ligt.
 • Plastic grondzeil of luchtdichte bodembedekking is niet toegestaan.
 • De kampeerders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoekers. Ook wat betreft de betaling bij aankomst. Uw bezoek heeft toegang van 10:00 tot 22:00 uur. 
 • Per plaats is maar 1 auto toegestaan. Parkeer dus niet bij uw buren.
 • Rijd zo min mogelijk over het park en rijd stapvoets (5 km/u). Dit geldt ook voor fietsers.
 • Onze gasten hebben het graag rustig van 23:00 tot 8:00 uur. Gedurende deze periode is het terrein verboden voor motorvoertuigen. 
 • De slagboom is gesloten van 22:00 tot 8:00 uur. 
 • Radio en tv zijn uiteraard toegestaan, maar ze mogen niet buiten uw eigen plaats hoorbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat uw plaats er netjes uitziet en laat geen afval rondslingeren.
 • Het is verboden om te graven of iets dergelijks op uw kampeerplaats.
 • Glas, papier en restafval kunt u kwijt in de containers nabij het zwembad.
 • Barbecueën mag wel, open vuur is niet toegestaan. Emmer water erbij is wel zo veilig.
 • Partytenten groter dan 3x3 meter zijn niet toegestaan. 
 • Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van drugs is niet toegestaan. 
 • In het zwembad is geen toezicht aanwezig. Voor uw eigen veiligheid en dat van anderen is het niet toegestaan te springen of te duiken. In het zwembad zijn uitsluitend opblaasballen toegestaan.
 • De speeltuinen zijn te gebruiken tot 14 jaar.
 • Voetballen en volleyballen is alleen toegestaan op het sportveld. Het is verboden zich na 23:00 uur op het sportveld te bevinden. 
 • Uw hond moet altijd aangelijnd zijn. Maximaal 2 meter lijn. Laat uw hond uit op het pad naast het park, dus niet op het terrein. Er zijn geen honden toegestaan op het sportveld en het hondvrije gedeelte.
 • Bij klachten en/of geconstateerd wangedrag verzoeken wij u dit (liefst meteen) bij de receptie kenbaar te maken. 
 • Hoewel wij ervan uitgaan dat dit niet nodig zal blijken te zijn, houden wij ons het recht voor personen onmiddelijk van ons terrein te verwijderen indien naar onze mening hiertoe aanleiding bestaat. 
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de kampeerders of hun bezoekers, alsmede ongevallen aan kampeerders of hun bezoekers overkomen op ons terrein. 
 • Op de dag van vertrek dient u uw plaats vóór 11:00 uur vrij te maken.

Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping!

Namens onze medewerkers.